Korzyści dla użytkowników Giełdy Wierzytelności Infos:
  • bezpłatne weryfikowanie kontrahentów pod kątem ich wiarygodności finansowej
  • zgodna z prawem sprzedaż wierzytelności
  • tworzenie korzystnego finansowo dla Klienta systemu rozliczeń, dzięki kompensatom i potrąceniom
  • odzyskiwanie należności korzystając z argumentu ujawnienia danych dłużnika
  • dokonywanie racjonalnej oceny możliwości płatniczych dłużnika
  • automatyczne monitorowanie według branż lub numeru NIP dopisywanych do Giełdy ofert sprzedaży
  • aktualność publikowanych informacji
  • anonimowość
  • zmniejszanie kosztów administracyjnych związanych z windykacją długów
  • unikanie długotrwałych procedur sądowych i egzekucyjnych

Biuro Obsługi Wierzytelności INFOS Sp. z o.o., ul. Reja 13/15, 81-874 Sopot, tel./fax (058) 555 23 40, infos@infos.org.pl